Praktijkgegevens

Zelf aan de slag


U heeft klachten, maar wilt (en hoeft) hiervoor niet naar een dokter. Wij kunnen u hierbij helpen met onze online zelfhulptrainingen. U werkt zélf aan positieve verandering van uw situatie, op een moment dat het voor u uitkomt. Fijn toch? 


   
Blijf fit, blijf thuis   Thuiswerken tijdens 
    de Corona-crisis
Fit blijven is normaal al lastig, maar als je de   Als je plotseling moet thuiswerken vanwege
hele dag thuis moet zitten, is het bijna niet   Corona-virus, kan dit een behoorlijke
te doen. Toch zijn er manieren om gezond   uitdaging zijn. In deze module krijg je tips 
te blijven eten en bewegen, zelfs tijdens   over hoe je het thuiswerken tijdens de 
de Corona-crisis. Deze module helpt je te   Corona-crisis onder de knie kunt krijgen.  
werken aan motivatie, en geeft tips om fit    
en gezond te blijven.    
     
 
     
     
     
   
Mentaal sterk tijdens de corona-crisis   Dankbaarheid tijdens de corona-crisis
Soms is het moeilijk om je mentaal sterk   Het is makkelijk om je in corona-tijd te
te houden, zeker ten tijde van deze   focussen op wat er misgaat. Het kan je
corona-crisis. Deze training is ontwikkeld   helpen om je juist te richten op de dingen
voor mensen die nu wel een steuntje in de   waar je dankbaar voor bent. Deze training
rug kunnen gebruiken.   helpt daarbij.
     
 
     
     
     
                        
Beter slapen   Betrokken omgeving
Word je 's ochtends niet uitgerust wakker?    Leer wat je kunt doen om anders om te 
Ga in je eigen tempo aan de slag voor een    gaan met de situatie van je naaste en jou.
betere nachtrust. In deze zelfhulptraining     
leer je in een aantal stappen de basis voor     
betere slaapgewoonten.    
     
     
     
     
     
   
Blij alcoholvrij   Dankbaarheid
Leer om controle te krijgen over je     Wil je je meer focussen op de positieve dingen
alcoholgebruik en geniet voortaan echt   in je leven? Dit is een hands-on module die je
met mate.    leert dankbaarheidsmomenten te herkennen
    en in je routine in te bouwen.
     
     
     
     
     
 
Fluitend naar je werk   Gezond eten
Ontdek hoe je beter om kunt gaan met stress.   Ben jij klaar om je voedingspatroon aan te
Je leert herkennen wat je gestrest maakt,   pakken? In deze module ga je stap voor
wat je energie geeft en wat je ontspanning   stap op weg naar een gezondere leefstijl.
brengt zodat je fluitend naar je werkt kunt.   Wil je eerst werken aan je motivatie om
    je leefstijl te veranderen? Volg dan eerst
    de module ''Gezonder leven''
     
     
     
     
     
 
Probleem in kaart, route naar herstel   Gezonder leven
Een module voor probleemverheldering,    Is het belangrijk dat je gezonder gaat leven?
coping en motivatie voor gedragsverandering.   Deze module helpt je om gemotiveerd te raken
    en de eerste stappen te zetten naar een
    gezonder leven.
     
     
     
     
     
 
Meer bewegen   Minder piekeren
Wil je graag gezonder leven? Deze module   Laat je gepieker achter je. En leer minder te
helpt je om meer te gaan bewegen.   piekeren!
     
     
     
     
     
 
Mindfulness   Oefenen met ontspannen
Wil je meer mindful in het leven staan? In   Gestrest of gespannen? Ga op je eigen 
deze zelfhulptraining maak je kennis met   tempo aan de slag om weer te ontspannen!
mindfulness. Ga op je eigen tempo aan de   In deze zelfhulptraining leer je door middel
slag.   van korte oefeningen hoe je je bewust kunt
    worden van je spanning. En vooral: hoe je
    die spanning los kunt laten.
     
     
     
     
     
     
Pak je somberheid aan   Zelfbeeld
Laat je sombere gevoelens achter je en voel   Voel je je vaak onzeker? Of heb je negatieve
je beter.   gedachten over jezelf? Ga op je eigen tempo
    aan de slag met het verbeteren van je zelf-
    beeld! Met deze zelfhulptraining zet je de
    eerste stappen naar een meer positief zelf-
    beeld.
     
 Wat nog meer fijn is aan de zelfhulptraining
  U kunt rustig nadenken over wat u wilt zeggen  
  U kunt oefeningen en informatie teruglezen  
  U kunt het samen met uw naasten bespreken en het aan ze uitleggen  
  U heeft een duidelijke focus en structuur tijdens uw training  
  U heeft zelf de controle  
  U maakt uw eigen successen  
  U hoeft hier niets voor te betalen