Praktijkgegevens

Ouderenzorg 


Het Huisartsenteam heeft met elkaar een visie op Ouderenzorg gevormd en vervolgens een Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen uitgewerkt. In dit zorgprogramma wordt in negen stappen, van vroegsignalering tot multidisciplinaire monitoring, uitgelegd hoe de zorg van ouderen het best kan worden uitgevoerd. Het zorgprogramma wordt in samenwerking met thuiszorgorganisaties Thebe, TWB, Surplus, St. Groenhuysen en Avoord Zorg en Wonen uitgevoerd. 


Stroomschema Ouderenzorg
 
 
 
Klik op het plaatje voor een vergroting. 
 


Projectgroep

 Kirsten Schugard   huisarts
 Christianne Joossen   coördinator Ouderenzorg
 Anita Luijkx      Praktijkondersteuner
 Hanneke van de Wiel   Praktijkondersteuner


Meer informatie?
Voor meer informatie over de Ouderenzorg activiteiten van Het Huisartsenteam kunt u contact opnemen met Christianne Joossen, coördinator Ouderenzorg, (076) 503 26 58. Gelieve dit e-mailadres niet te gebruiken voor voor het stellen van medische vragen, bestellen van herhaalrecepten en dergelijke. E-mails voor huisartsen worden niet doorgestuurd.