Praktijkgegevens

Praktijkinformatie


Huisartsen

  Dhr. J. M. van der Veen   BIG: 79054590301
  Mw. T. van Gurp   BIG: 49056377201
  Dhr. E. van der Borst   BIG: 59913781001
  Mw. F. M. M. Leijten   BIG: 99916008901


Assistentes
  Cindy     Daisy
  Laura     Myrthe
  Denia       Arlette
  Mierella        


Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) in opleiding
Een SOH in opleiding ondersteunt de huisarts bij zijn/haar werkzaamheden door zelfstandig patiënten op haar spreekuur te zien. Laura Mahut en Cindy Huysmans zijn speciaal opgeleid en gediplomeerd om diverse aandoeningen en klachten zelfstandig en volgens een vastgesteld protocol te behandelen. Indien nodig raadplegen zij de huisarts. Zij zien o.a. patiënten met:
  neusbloedingen   verkoudheid
  tand door de lip   huidaandoeningen
  keelpijn   enkel- en teenletsel
  wonden        
Indien u een van bovengenoemde klachten heeft, kunt u een afspraak maken op het spreekuur van de SOH. Wij hopen op uw medewerking en vertrouwen als u gevraagd wordt om op het SOH spreekuur van Laura en Cindy te komen. 


Praktijkondersteuners
Onze praktijkondersteuners Lisette en Laura houden zich bezig met bepaalde patiëntgroepen, met name chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus, longafwijkingen, dementie, hypertensie en vaatafwijkingen. Zij hebben hiervoor een speciale studie op HBO niveau afgerond.


Praktijkondersteuning GGZ
Onze praktijkondersteuner-GGZ Kornelia, ondersteunt de huisartsen door het begeleiden van patiënten met problemen van geestelijke aard of emotionele problemen. 


Praktijkmanager
  Annelie Haans


Ouderenzorg
  Daniela Boogaard   wijkverpleegkundige
  Wendy Polling        specialist ouderenzorg
  Anja Frijters   casemanager dementie
  Wilma Quaak   casemanager dementie

Inschrijfformulier nieuwe patiënt

Na overleg met de huisarts kunt u zich met onderstaand inschrijfformulier inschrijven als nieuwe patiënt. Het Huisartsenteam gaat zorgvuldig met patiëntgegevens om. In deze patiëntfolder leest u welke maatregelen alle praktijken van Het Huisartsenteam hiervoor nemen.
-
Tarieven
In deze praktijk worden de tarieven gehanteerd van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor meer informatie zie de website van de NZa.
Het Huisartsenteam St. Willebrord Waarneming
Spoed (0165) 38 38 66 Praktijk (0165) 38 29 51
Adres Pastoor Bastiaansensingel 17B
4711 EC St. Willebrord
Kaart
Huisarts(en) J. M. van der Veen
T. van Gurp
E. van der Borst
F. M. M. Leijten